Om April inte blir bra på kort så brukar Darwin nästan alltid bli det. Han ser alltid söt ut med sina små öron spetsade. Darwin blev 7 år för några dagar sedan och har mognat en hel del i sättet det senaste året.